dokumenty okrętowe
 
Encyklopedia PWN
dokumenty okrętowe,
dokumenty, które zgodnie z prawem mor. powinny znajdować się na każdym statku morskim;
stwierdzają m.in.: przynależność państw. statku, osobę jego armatora i właściciela (okrętowy certyfikat), pojemność (tonaż) statku (świadectwo pomiarowe), techn. stan bezpieczeństwa statku (certyfikaty bezpieczeństwa), klasę statku i jego urządzeń, skład załogi (lista zaciągu załogi), przebieg podróży (dzienniki: okrętowy, maszynowy, radiowy, sanitarny itp.), a także rodzaj i ilość przewożonych towarów (manifest okrętowy) oraz listę pasażerów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia