polisa ubezpieczeniowa
 
Encyklopedia PWN
polisa ubezpieczeniowa,
dokument stwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia, wystawiony ubezpieczającemu na jego wniosek przez ubezpieczyciela (zakład ubezpieczeń).
polisa ubezpieczeniowa zawiera m.in. dane dotyczące ubezpieczającego, określenie przedmiotu, okresu i sumy ubezpieczenia oraz należnej składki ubezpieczeniowej; w zależności od rodzaju zawartej umowy ubezpieczenia i sposobu jej realizacji istnieją różne rodzaje polis ubezpieczeniowych, np. jednostkowe (indywidualne), zbiorowe, grupowe i generalne (ubezpieczenia mienia i transportu).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia