auditing
 
Encyklopedia PWN
auditing
[ọ:dıtıŋ; ang.],
ekon. system rewizji gospodarczej i doradztwa ekonomicznego, realizowany przez wyspecjalizowanych ekspertów, zwanych audytorami;
auditing jest realizowany wg określonych wzorców, zaleceń i standardów; polega na rewizji ksiąg rachunkowych i innych dokumentów; celem auditingu jest stwierdzenie czy dokumenty dają prawdziwy i jasny obraz sytuacji finansowej danego podmiotu gospodarczego i jego zysków lub strat oraz wykazanie ewentualnych niedociągnięć; instytucja auditingu istnieje od XIX w.; w Polsce odpowiednikiem auditingu jest weryfikacja bilansów rocznych, przeprowadzana przez biegłego rewidenta.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia