dewizy
 
Encyklopedia PWN
dewizy
[fr. < łac.],
ekon. należności zagraniczne, które ze względu na swoją formę i płynność mogą być środkiem płatniczym w obrocie międzynarodowym.
dewizy występują w postaci wystawionych w walutach obcych czeków, weksli, przekazów bankowych, akredytyw pieniężnych, międzynarodowych przekazów pocztowych itp.; współcześnie najczęstszą formą dewiz są należności na rachunkach w bankach zagranicznych; w znaczeniu ekonomicznym waluty obce nie są dewizami, mogą być tylko ich źródłem.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia