inkaso
 
Encyklopedia PWN
inkaso
[wł.],
ekon. forma płatności polegająca na wydaniu określonego przedmiotu (najczęściej dokumentów handlowych i finansowych) przez pośrednika (bank lub spedytora) wskazanej przez zleceniodawcę (podawcę) osobie trzeciej (płatnikowi), po pobraniu od niej odpowiedniej kwoty pieniężnej lub spełnieniu przez nią innego warunku;
wyróżnia się m.in.: inkaso dokumentowe, będące rodzajem uwarunkowanych rozliczeń dewizowych, stosowanych w handlu zagranicznym; inkaso finansowe, będące operacją bankową, polegającą na pobraniu w zamian za powierzone bankowi dokumenty finansowe należnej zleceniodawcy kwoty (występuje w obrocie zagranicznym, a od 1993 także w krajowym); inkaso samochodowe, będące usługą polegajacą na odbieraniu gotówkowych utargów różnych przedsiębiorstw i przekazywaniu ich do banków.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia