dyskonto
 
Encyklopedia PWN
Wysokość dyskonta zależy od stopy dyskontowej (wskaźnik procentowy, ustalony w skali rocznej, stanowiący podstawę obliczenia), sumy nominalnej i terminu płatności; banki centralne, ustalając własną stopę dyskontową, regulują ilość pieniądza w obiegu i popyt na kredyt; podniesienie stopy dyskonta spowolnia rozwój gospodarczy, a więc zmniejsza zapotrzebowanie na kredyt; jej obniżenie pobudza aktywność gospodarczą.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia