indos
 
Encyklopedia PWN
indos
[wł.],
sposób przeniesienia praw z weksla, polegający na zamieszczeniu na odwrocie weksla oświadczenia, że uprawniony z weksla (indosant, żyrant) podstawia w swoje miejsce innego wierzyciela (indosatariusza, żyrantariusza) wraz z oznaczeniem miejsca, daty tej czynności i podpisem (tzw. indos zupełny lub imienny);
indos pełni 2 funkcje: a) przenośną — przenosi na indosatariusza wszystkie prawa z weksla, b) gwarancyjną — powoduje odpowiedzialność indosanta za przyjęcie i zapłatę weksla; za pomocą indosu można przenosić też prawa z innych papierów wartościowych.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia