weksel
 
Encyklopedia PWN
weksel
[niem.],
sformalizowany dokument kredytowy występujący w 2 rodzajach: jako weksel własny i weksel trasowany.
weksel własny zawiera zobowiązanie wystawcy zapłacenia oznaczonej sumy pieniężnej drugiej osobie (remitentowi); weksel trasowany — skierowane przez wystawcę do drugiej osoby (trasata) polecenie zapłaty określonej sumy pieniężnej na rzecz osoby trzeciej (remitenta); w obrocie towarowym weksel jest papierem wartościowym reprezentującym wierzytelności pieniężne ze ściśle określoną sumą i terminem płatności; może być przenoszony przez posiadacza-wierzyciela na inną osobę przez indos; treść, charakter prawny i obieg weksla reguluje prawo wekslowe, które zostało ujednolicone w konwencji genewskiej 1930 (polskie prawo wekslowe z 1936 jest oparte na jej przepisach); weksel jako instrument kredytu ma powszechne zastosowanie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia