banknot
 
Encyklopedia PWN
banknot, bilet bankowy,
ekon. współczesna postać niewymienialnego na kruszec pieniądza papierowego, który z czasem stał się prawnym środkiem płatniczym, zwalniającym od zobowiązań;
cechą charakterystyczną banknotu jest to, że jest on wystawiany wyłącznie na okaziciela; pierwotnie miał postać weksla wystawianego przez bank w konkretnej transakcji, z czasem, w wyniku rozwoju handlu, stał się prawnym środkiem płatniczym i zastąpił w obiegu gotówkowym pieniądz kruszcowy; po raz pierwszy banknoty wprowadzono 1661 w Szwecji; w Polsce prawo emisji banknotów ma Narodowy Bank Polski; decyzja o emisji musi być ogłoszona w Monitorze Polskim.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia