waluta
 
Encyklopedia PWN
waluta
[wł.],
ekon. wieloznaczne, nieprecyzyjne pojęcie, synonim pieniądza;
waluta krajowa — jednostka monetarna danego kraju; nazwę waluta stosuje się, gdy występuje ona na rynku międzynarodowym; waluta zagraniczna, zagraniczny środek płatniczy, środki i instrumenty monetarne używane do dokonywania płatności i transferów pieniężnych z jednego obszaru walutowego do drugiego; obejmuje zagraniczne monety i banknoty, depozyty w bankach zagranicznych oraz inne zagraniczne płynne, krótkookresowe roszczenia finansowe.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia