akcept
 
Encyklopedia PWN
akcept
[łac. acceptus ‘przyjęty’],
prawo zobowiązanie się do uiszczenia na zlecenie określonej sumy pieniężnej;
akcept jest oświadczeniem woli dłużnika złożonym w dowolnej formie, którego skutkiem jest przyjęcie do spełnienia świadczenia (głównie pieniężnego); także adnotacja z podpisem lub sam podpis na dokumencie rozliczeniowym stwierdzające przyjęcie (akceptację) wynikającej z niego wierzytelności pieniężnej do zapłaty; akcept ma zastosowanie przy weksluczeku.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia