izby rozrachunkowe
 
Encyklopedia PWN
izby rozrachunkowe,
ekon. instytucje tworzone przez banki w celu usprawnienia rozliczeń międzybankowych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych;
izby rozrachunkowe na podstawie przedstawionych dokumentów (czeków, weksli, przekazów i innych zobowiązań pieniężnych) określają kwotę należności i zobowiązań każdego z członków izby wobec pozostałych; dokonują wzajemnych kompensat należności banków z tytułu dyspozycji płatniczych ich klientów lub własnych operacji; nie skompensowane salda są regulowane między bankami; izby rozrachunkowe są tworzone także na użytek członków giełd, w celu ułatwienia im wzajemnych rozrachunków z tytułu zawartych transakcji; w Polsce działa Krajowa Izba Rozliczeniowa SA.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia