operacje otwartego rynku
 
Encyklopedia PWN
sprzedaż papierów wartościowych (obligacji) powoduje zmniejszenie podaży pieniądza, skupowanie papierów wartościowych — jej zwiększenie; w Polsce operacji otwartego rynku dokonuje NBP (głównie na międzybankowym rynku pieniężnym), a ich najprostszymi formami są operacje bezwarunkowe zakupu i sprzedaży papierów wartościowych oraz operacje warunkowe; operacje bezwarunkowe mają charakter nieodwracalny i służą realizacji określonego kierunku polityki pieniężnej, a operacje warunkowe doraźnie regulują podaż pieniądza.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia