sterylizacja
 
Encyklopedia PWN
ma na celu wyeliminowanie wpływu bilansu płatniczego na rozmiary krajowej podaży pieniądza; deficyt bilansu płatniczego powoduje zmniejszenie podaży pieniądza krajowego (odpływa on za granicę); by utrzymać podaż pieniądza na poprzednim poziomie, bank centralny może skupować obligacje rządowe i w ten sposób uzupełnić krajową podaż pieniądza.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia