obligacje
 
Encyklopedia PWN
obligacje
[łac. obligatio ‘zobowiązanie’],
ekon. papiery wartościowe stwierdzające dług emitenta obligacji wobec właściciela obligacji (obligatariusza) oraz zobowiązanie dłużnika do spełnienia określonego świadczenia;
obligacja uprawnia do otrzymania od wystawcy obligacji w określonym terminie i trybie zwrotu pożyczki (wykupu obligacji) oraz dochodu w postaci odsetek (wówczas obligacji towarzyszy arkusz kuponów ze wskazanymi datami ich realizacji) lub premii (losowanych w ustalonych terminach); obligacje są stosowane głównie przy długoterminowych pożyczkach zaciąganych przez państwo, związki publiczno-prawne lub spółki akcyjne, zwłaszcza banki.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia