obrót publiczny
 
Encyklopedia PWN
w Polsce o.p. to zaoferowanie kupna papierów wartościowych więcej niż 300 osobom lub nieoznaczonym adresatom, a także zaoferowanie ich kupna za pomocą środków masowego przekazu; papiery wartościowe w o.p. oraz ich emitenci podlegają szczególnym rygorom, określonym przepisami, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa obrotu oraz dostępu inwestorów do wszelkich informacji, mogących wpłynąć na cenę lub wartość papierów wartościowych, dopuszczonych do o.p., a zwłaszcza uniemożliwienie zaoferowania papierów wartościowych o wątpliwej wartości; dopuszczenie do o.p. wymaga zgody organu (w Polsce Komisji Nadzoru Finasowego) nadzorującego rynek kapitałowy, wydanej na podstawie złożonego prospektu emisyjnego; proponowanie nabycia papierów wartościowych w przedstawiony sposób, bez wymaganej zgody organu nadzoru, jest w Polsce zagrożone sankcją pozbawienia wolności i grzywny.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia