prospekt emisyjny
 
Encyklopedia PWN
prospekt emisyjny,
ekon. dokument przygotowywany w związku z ofertą papierów wartościowych i/lub dopuszczaniem ich do publicznego obrotu;
prospekt emisyjny zawiera szczegółowe dane dotyczące emitenta i planowanej oferty; informacje te powinny być jak najpełniejsze, by umożliwić potencjalnemu inwestorowi podjęcie decyzji dotyczącej nabycia danych papierów wartościowych; polskie regulacje dotyczące prospektów emisyjnych są zgodne w wymogami UE, przewidującymi jednolite wymagania wobec prospektów emisyjnych oraz ich wzajemne uznawanie, tj. automatyczne dopuszczanie papierów wartościowych do publicznego obrotu na podstawie prospektów emisyjnych, zaakceptowanego przez instytucję nadzorującą rynek kapitałowy w jednym z krajów UE; od połowy 2004 jest planowane wprowadzenie zasady „pojedynczego paszportu”, czyli możliwości oferowania papierów wartościowych w różnych krajach członkowskich UE, po zaakceptowaniu prospektu emisyjnego przez instytucję nadzorującą rynek kapitałowy w danym kraju członkowskim UE.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia