certyfikat inwestycyjny
 
Encyklopedia PWN
certyfikaty inwestycyjne reprezentują jednakowe prawa majątkowe uczestników funduszu inwestycyjnego zamkniętego lub funduszu inwestycyjnego mieszanego określone ustawą oraz statutem funduszu; wydanie przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego zamkniętego lub funduszu inwestycyjnego mieszanego jest równoznaczne z dopuszczeniem pierwszej emisji certyfikatów inwestycyjnych do publicznego obrotu; fundusz inwestycyjny jest zobowiązany do złożenia wniosku o dopuszczenie każdej emisji certyfikatów inwestycyjnych do obrotu na rynku giełdowym lub regulowanym rynku pozagiełdowym.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia