Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
 
Encyklopedia PWN
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd,
centralny organ administracji rządowej,
głównym zadaniem Komisji było licencjonowanie działalności na rynku papierów wartościowych: wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności maklerskiej, doradczej, funduszy powierniczych, licencjonowanie maklerów i doradców inwestycyjnych w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi, nadzór nad przestrzeganiem reguł uczciwego obrotu i konkurencji oraz zapewnienie powszechnego dostępu do rzetelnych informacji na rynku papierów wartościowych; członek Międzynarodowej Organizacji Komisji Papierów Wartościowych; działała do 2006, jej kompetencje przejęła Komisja Nadzoru Finansowego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia