fundusze powiernicze
 
Encyklopedia PWN
fundusze powiernicze,
ekon. wyodrębniona finansowo, wspólna masa majątkowa, o zmiennej wartości i stałym przeznaczeniu gospodarczym;
fundusz powierniczy powstaje z wpłat jego uczestników i służy do zbiorowego lokowania środków pieniężnych w papierach wartościowych, w interesie i na wspólny rachunek jego uczestników; w Polsce fundusze powiernicze nie miały osobowości prawnej i były zarządzane przez towarzystwa funduszy powierniczych działające jako spółka akcyjna; działalność towarzystw funduszy powierniczych była nadzorowana przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd; uczestnikami funduszy powierniczych mogły być: osoby fizyczne posiadające zarówno pełną, jak i ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoby nie posiadające zdolności do czynności prawnych; osoby prawne, np. przedsiębiorstwo państwowe, spółka akcyjna itp.; jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, np. spółka jawna; liczba uczestników funduszy powierniczych była nieograniczona, a zasady uczestnictwa były określone w umowie zawieranej między inwestorem a towarzystwami funduszy powierniczych; w Polsce działało wiele funduszy powierniczych, wśród nich: Pioneer (Pierwszy, Drugi, Trzeci) i Korona, które 1997 zostały przekształcone w otwarte fundusze inwestycyjne.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia