matematyka finansowa
 
Encyklopedia PWN
matematyka finansowa, inżynieria finansowa,
dział z pogranicza matematyki i finansów, zajmujący się stosowaniem metod matematycznych do badania zjawisk zachodzących na rynku finansowym.
Matematyka finansowa używa przede wszystkim narzędzi wywodzących się z teorii rachunku prawdopodobieństwa, analizy stochastycznej, statystyki matematycznej oraz równań różniczkowych cząstkowych, ale wykorzystuje również możliwości współczesnych komputerów i technik numerycznych — do weryfikacji hipotez, modelowania i otrzymywania przybliżonych rozwiązań. Termin „matematyka finansowa” pojawił się 1946 wraz z publikacją książki C.H. Richardsona Financial Mathematics, która zawierała deterministyczną teorię instrumentów finansowych, m.in. pojęcie procentu prostego i składanego, rachunek rent, wycenę obligacji. Obecnie jest to mały wycinek matematyki finansowej, zwany rachunkiem lub arytmetyką finansową.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia