opcja
 
Encyklopedia PWN
opcja
[łac. optio ‘wybór’],
ekon. przywilej przyznany w umowie, pozwalający jednej ze stron na określonych warunkach i w określonym czasie korzystać z danej umowy lub od niej odstąpić;
opcje giełdowe, wysoko wystandaryzowane podstawowe warunki umowy, takie jak czas trwania opcji i cena wykonania opcji; cena samej opcji jest do negocjacji; występują 2 podstawowe rodzaje opcji giełdowych: opcja call, dająca prawo do kupienia określonej liczby akcji w określonej cenie i w określonym terminie; opcja put, dająca prawo do sprzedania określonej liczby akcji przy określonej cenie i określonym terminie; opcje pozagiełdowe są niestandaryzowane — za każdym razem warunki umowy są negocjowane; kontrakty opcyjne, będące na giełdzie minimalnymi i niepodzielnymi jednostkami transakcyjnymi, są na niej przedmiotem wtórnego obrotu; pozycja nabywcy i wystawcy opcji jest odmienna — aktywną stroną transakcji jest tylko nabywca.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia