Chicago Mercantile Exchange
 
Encyklopedia PWN
Chicago Mercantile Exchange
[szıkạ:gou mə̣:rkəntaıl ıksczẹındż],
amerykańska giełda instrumentów pochodnych, założona 1919, następczyni utworzonej 1874 Chicago Produce Exchange,
mającej na celu stworzenie rynku dla obrotu masłem i jajami; przedmiotem obrotu stawały się z czasem kontrakty terminowe, dla których instrumentem bazowym są również inne produkty rolne, a od początku lat 70. także metale szlachetne i instrumenty finansowe — waluty oraz stopa procentowa; od początku lat 80. są notowane kontrakty terminowe oparte na indeksach, a także opcje (włączając opcje oparte na kontraktach terminowych); system obrotu open outcry; od 1992 po godzinach otwarcia giełdy również obrót elektroniczny w systemie GLOBEX.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia