elektroniczny obrót
 
Encyklopedia PWN
elektroniczny obrót,
ekon. system obrotu papierami wartościowymi, polegający na zawieraniu transakcji w systemie komputerowym, w którym zlecenia są kojarzone wg zaprogramowanego algorytmu;
obrót elektroniczny ułatwia (w porównaniu z systemem open outcry) nadzór nad prawidłowością zawieranych transakcji, a także elektroniczne przetwarzanie danych dotyczących składanych zleceń i zawieranych transakcji.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia