notowanie
 
Encyklopedia PWN
notowanie,
ekon.:
1) posiadanie przez papier wartościowy lub inny instrument finansowy, czy też wystandaryzowany towar statusu instrumentu dopuszczonego do obrotu (notowanego) na giełdzie, rynku pozagiełdowym lub innym zorganizowanym rynku;
2) cena rynkowa instrumentów notowanych na zorganizowanym rynku; instrumenty te mogą być notowane w systemie fixingu lub w systemie notowań ciągłych, w systemie elektronicznego obrotu lub open outcry.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia