fixing
 
Encyklopedia PWN
fixing
[ang.],
ekon. metoda ustalania ceny dobra finansowego, np. waluty, złota, stopy procentowej, czy kursu papieru wartościowego;
na giełdzie polega na ustalaniu jednego kursu, po którym są zawierane wszystkie transakcje na danej sesji; nazywany jest również systemem notowań kursu jednolitego; fixing pozwala na konfrontację wszystkich zleceń sprzedających i kupujących złożonych na daną sesję, zapewniając odpowiednią koncentrację popytu i podaży, stąd jest odpowiednim systemem notowań dla mniej płynnych (płynność) papierów wartościowych; częstotliwość dokonywania fixingu zależy od płynności rynku; w początkowym okresie funkcjonowania polskiego rynku kapitałowego, fixing odbywał się tylko raz w tygodniu, obecnie zaś dla najmniej płynnych papierów wartościowych odbywa się jeden fixing w czasie trwania sesji, dla bardziej płynnych — dwa, a najbardziej płynne papiery wartościowe są notowane w systemie notowań ciągłych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia