Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA
 
Encyklopedia PWN
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA (GPW),
instytucja zapewniająca publiczny obrót papierami wartościowymi;
utworzona 1991. Przyjęła najbardziej nowoczesne rozwiązania: elektroniczny obrót oraz dematerializację papierów wartościowych; pierwsze notowanie na GPW odbyło się 16 IV 1991 w systemie kursu jednolitego; początkowo sesje odbywały się raz w tygodniu; wraz ze wzrostem płynności sesje zaczęły odbywać się w każdy dzień roboczy, z czasem też zostały wprowadzone dla niektórych walorów notowania w systemie notowań ciągłych; dzięki wprowadzeniu 2000 nowego systemu obrotu — Warset — GPW dysponuje jedną z najnowocześniejszych na świecie platform obrotu, opartą na systemie giełdy francuskiej; najbardziej płynne papiery wartościowe są notowane w systemie notowań ciągłych, dla mniej płynnych odbywają się 2 fixingi w ciągu dnia, dla najmniej płynnych — jeden fixing. Na GPW jest dokonywany obrót akcjami, obligacjami oraz instrumentami pochodnymi, opartymi m.in. na papierach wartościowych i walutach. Notowania odbywają się na 3 rynkach: podstawowym (najwyższe wymagania), równoległym i wolnym (najniższe wymagania). Od 1991 GPW jest członkiem Międzynarodowej Federacji Giełd Papierów Wartościowych (FIBV), od 1992 obserwatorem w Federacji Europejskich Giełd Papierów Wartościowych.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Warszawa, Giełda Papierów Wartościowych fot. J. Herok/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia