WIG
 
Encyklopedia PWN
obliczany od początku funkcjonowania GPW, tj. od 16.04.1991 (wartość bazowa indeksu została ustalona na poziomie 1000); zmiany składu uczestników indeksu są dokonywane kwartalnie; oprócz WIG, GPW oblicza indeksy obejmujące największe spółki (WIG-20), średnie spółki (MIDWIG), najmniejsze spółki (WIRR), spółki sektora innowacyjnych technologii (TechWIG), indeks Narodowych Funduszy Inwestycyjnych, indeks spółek polskich (WIG-PL) oraz indeksy spółek branżowych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia