MIDWIG
 
Encyklopedia PWN
MIDWIG,
ekon. jeden z indeksów GPW w Warszawie,
obliczany od 31 XII 1997 na podstawie wartości akcji maksymalnie 40 spółek; w skład MIDWIG wchodzą spółki średniej wielkości (nie obejmuje on zatem największych spółek wchodzących w skład indeksu WIG 20), charakteryzujące się wysoką wartością obrotu ich akcjami oraz dużą liczbą i wartością akcji w wolnym obrocie; dla odzwierciedlenia bieżącej sytuacji rynkowej w kompozycji indeksu są dokonywane korekty nadzwyczajne, kwartalne i roczne, polegające na zmianie składu indeksu i wag poszczególnych spółek w indeksie; MIDWIG jest również instrumentem bazowym dla kontraktów futures (kontrakt terminowy).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia