WIG-20
 
Encyklopedia PWN
obliczany od 16 IV 1994 (wartość bazowa wynosi 1000); w celu odzwierciedlenia bieżącej sytuacji rynkowej w kompozycji indeksu są dokonywane korekty nadzwyczajne, kwartalne i roczne, polegające na zmianie składu indeksu i wag poszczególnych spółek w indeksie; WIG-20 jest instrumentem bazowym dla instrumentów pochodnych: kontraktów terminowych i opcji.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia