akcja
 
Encyklopedia PWN
akcja
[łac. actio ‘działanie’],
ekon. papier wartościowy, dokument stwierdzający udział jego właściciela w kapitale spółki akcyjnej;
z posiadania akcji wynika prawo do: dywidendy, uczestniczenia w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, bierne prawo wyborcze do zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej spółki; obrót akcjami odbywa się głównie na giełdzie; cena akcji (kurs akcji) kształtuje się przede wszystkim w zależności od wysokości dywidendy; ze względu na formę zewnętrzną rozróżnia się akcje na okaziciela i akcje imienne, różniące się od akcji na okaziciela tym, że mogą być wydane akcjonariuszowi przed pełną wpłatą przypadającej na nie części kapitału akcyjnego; kontrolny pakiet akcji to liczba akcji umożliwiająca faktyczne kontrolowanie działalności spółki akcyjnej; w praktyce wystarcza do tego mniej niż 50% akcji.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia