dywidenda
 
Encyklopedia PWN
dywidenda
[łac.],
termin ekonomiczny;
dochód otrzymywany przez akcjonariuszy, będący wynikiem posiadania przez nich akcji, a stanowiący ich udział w zysku rocznym spółki akcyjnej, przeznaczonym przez walne zgromadzenie do podziału; dywidenda jest rozdzielana w stosunku do nominalnej wartości akcji; w Polsce — także wpłata do budżetu państwa z tytułu użytkowania przez przedsiębiorstwa państwowe wydzielonej części majątku skarbu państwa; wielkość dywidendy obligatoryjnej jest uzależniona od wielkości funduszu założycielskiego przedsiębiorstw i od stopy procentowej poboru dywidendy, ustalanej corocznie w ustawie budżetowej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia