akcjonariusz
 
Encyklopedia PWN
akcjonariusz,
ekon. właściciel pakietu akcji;
akcjonariuszem zostaje się przez nabycie praw (najczęściej w drodze kupna) do pakietu akcji; podstawowym obowiązkiem akcjonariusza jest dokonanie wpłaty na akcje; ponadto statut spółki akcyjnej może ustanowić obowiązek dodatkowych świadczeń na rzecz spółki (dodatkowe opłaty lub świadczenia niepieniężne); prawa akcjonariuszy mają charakter majątkowy (prawo do dywidendy, do poboru akcji nowej emisji, do majątku spółki w razie jej likwidacji) i korporacyjny (udział i prawo głosu na walnym zgromadzeniu, bierne i czynne prawo wyborcze do organów spółki, prawo do kwitowania działalności organów spółki, zaskarżania uchwał walnego zgromadzenia oraz prawo do informacji o stanie interesów spółki); akcjonariusz spółki akcyjnej nie odpowiada osobiście za zobowiązania spółki.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia