standing finansowy
 
Encyklopedia PWN
standing finansowy,
ekon. pozycja, sytuacja finansowa podmiotu gospodarczego, której wyznacznikami są zasoby majątkowe, nowoczesność procesu technologicznego i produktów, jakość personelu, wyposażenie w kapitał, sprawność zarządzania, osiągane wyniki, dostęp do efektywnych źródeł finansowania, siła rynkowa, charakter branży, lojalność kontrahentów, reputacja, wiarygodność, dostęp do informacji o rynkach, klientach i konkurentach itp. czynniki decydujące o możliwości kontynuacji działalności i rozwoju w konkurencyjnym otoczeniu;
standing finansowy zależy od stanu podmiotu i zdolności jego dostosowania się do zewnętrznych warunków, na które nie ma wpływu; standing finansowy ocenia się na podstawie analizy ekonomicznej, a zwłaszcza analizy finansowej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia