instrument pochodny
 
Encyklopedia PWN
instrument pochodny,
ekon. instrument finansowy, którego wartość zależy od wartości instrumentu bazowego;
instrumenty pochodne są wykorzystywane w celu minimalizacji ryzyka, względnie przejęcia ryzyka dla osiągnięcia korzyści; klasyczne instrumenty pochodne to kontrakty terminowe, opcje i transakcje swapowe; rozwój rynku finansowego wymusza oferowanie coraz bardziej wyrafinowanych instrumentów pochodnych, umożliwiających wyeliminowanie różnych rodzajów ryzyka; obecnie stosowanie instrumentów pochodnych pozwala nie tylko na zabezpieczanie się przed zmianą kursów akcji, stóp procentowych, kursów walutowych, cen surowców czy płodów rolnych, ale także przed np. niekorzystnym wpływem zmian pogodowych; instrumenty pochodne są przedmiotem obrotu na giełdach papierów wartościowych i towarowych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia