kontrakt terminowy
 
Encyklopedia PWN
kontrakt terminowy,
ekon. umowa kupna lub sprzedaży określonej ilości instrumentu bazowego (np. akcji, waluty, towarów), po określonej cenie, w ustalonym terminie w przyszłości;
kontrakty terminowe są wykorzystywane m.in. do zabezpieczenia się przed zmianami cen instrumentów bazowych; ze względu na stopień standaryzacji oraz miejsce obrotu występuje podział na kontrakty terminowe typu futures, którymi obraca się na giełdach, oraz typu forward, zawierane poza giełdami.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia