kontrakt terminowy
 
Encyklopedia PWN
kontrakt terminowy,
ekon. umowa kupna lub sprzedaży określonej ilości instrumentu bazowego (np. akcji, waluty, towarów), po określonej cenie, w ustalonym terminie w przyszłości;
kontrakty terminowe są wykorzystywane m.in. do zabezpieczenia się przed zmianami cen instrumentów bazowych; ze względu na stopień standaryzacji oraz miejsce obrotu występuje podział na kontrakty terminowe typu futures, którymi obraca się na giełdach, oraz typu forward, zawierane poza giełdami.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia