Narodowe Fundusze Inwestycyjne
 
Encyklopedia PWN
utworzonych 1995 w związku z realizacją Programu Powszechnej Prywatyzacji (PPP); podstawowe cele to doprowadzenie do powszechnej prywatyzacji majątku państwowego, objętego programem PPP, oraz pomnażanie tego majątku i zarządzanie nim; na majątek NFI składają się wkłady niepieniężne 512 spółek parterowych, wniesione przez państwo w formie akcji; NFI jest inwestorem aktywnym w stosunku do spółek, w których główny fundusz posiada 33% pakietów akcji, oraz inwestorem pasywnym w stosunku do spółek, w których ma pakiety mniejszościowe; akcje NFI były wydawane jako ekwiwalent zdematerializowanych świadectw udziałowych; każdy pakiet zawierał po 1 akcji każdego z Funduszy; od 12 VI 1997 NFI są spółkami giełdowymi, a ich liczba zmienia się w wyniku procesów konsolidacyjnych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia