prywatyzacja
 
Encyklopedia PWN
prywatyzacja,
zmiana stosunków własnościowych polegająca na zwiększeniu udziału osób prywatnych w procesie gospodarowania, czyli uzyskanie prawa własności składników majątku państwowego, samorządowego, jego zorganizowanych części (np. przedsiębiorstw) przez osoby fizyczne lub prawne (z ponad 50-procentowym udziałem kapitałowym osób fizycznych);
także zwrot odpowiedniej części majątku w wypadku rozwiązania osoby prawnej; tzw. duża prywatyzacja oznacza udostępnienie udziałów i akcji przedsiębiorstw państwowych przekształcanych w spółki bądź sprzedaż przedsiębiorstw lub ich składników majątkowych osobom fizycznym i prawnym.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia