Federacja Europejskich Giełd Papierów Wartościowych
 
Encyklopedia PWN
Federacja Europejskich Giełd Papierów Wartościowych, Federation of European Stock Exchanges (FESE),
międzynarodowe stowarzyszenie zrzeszające 18 giełd papierów wartościowych z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii oraz 3 giełdy z krajów Europy Środkowowschodniej (w tym z Polski)
założone 1974, siedziba w Brukseli; celem FESE jest przyczynianie się do integracji i rozwoju rynków finansowych przez współpracę w dziedzinach obrotu, rozliczeń i depozytu papierów wartościowych, a także zagadnień regulacyjnych; publikuje comiesięczne statystyczne sprawozdania z działalności giełd.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia