Międzynarodowa Federacja Giełd Papierów Wartościowych
 
Encyklopedia PWN
Międzynarodowa Federacja Giełd Papierów Wartościowych, fr. Fédération Internationale des Bourses de Valeurs (FIBV), ang. Federation of European Stock Exchanges (FESE),
organizacja założona 1961, z siedzibą w Paryżu
początkowo skupiała 10 europejskich giełd i stowarzyszeń giełd w celu rozwoju i promocji zorganizowanych i regulowanych rynków papierów wartościowych, m.in. przez opracowywanie standardów, które te rynki powinny spełniać; obecnie w jej skład wchodzi 55 regulowanych giełd z całego świata (w tym Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie), na które przypada 97% światowej kapitalizacji rynku akcji oraz większość innych instrumentów będących przedmiotem obrotu giełdowego; 2001 FESE zmieniła nazwę na Świat. Federacja Giełd (World Federation of Exchanges).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia