system notowań
 
Encyklopedia PWN
najczęściej są wyróżniane 2 podstawowe systemy notowań: system kursu jednolitego (fixing) oraz system notowań ciągłych; niekiedy mianem systemu notowań określa się konkretny system informatyczny służący do obsługi notowań giełdowych (elektroniczny obrót); system notowań ciągłych, jest dla inwestorów systemem bardziej korzystnym od fixingu, gdyż umożliwia bieżące reagowanie na sytuację rynkową i zawieranie podczas jednej sesji giełdowej wielu transakcji tym samym papierem wartościowym po różnych kursach w zależności od bieżącego oddziaływania sił podaży i popytu; ma to duże znaczenie w przypadku mało płynnych (płynność) papierów wartościowych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia