obrót pozagiełdowy
 
Encyklopedia PWN
dawniej utożsamiany z obrotem obarczonym większym ryzykiem ze względu na: jakość papieru wartościowego, będącego przedmiotem transakcji, gwarancję najlepszej ceny, gwarancję terminowego rozliczenia transakcji, informację o zawieranych transakcjach. Obecnie różnice pomiędzy pojęciami „obrotu pozagiełdowego” i „obrotu giełdowego” powoli się zacierają; jest to rezultat powstania regulowanych rynków pozagiełdowych (na których niekiedy obowiązują ostrzejsze regulacje niż na rynkach giełdowych w innych krajach) oraz zastosowania do obrotu papierami wartościowymi nowoczesnych technik inform. — coraz częściej jest stosowany system elektronicznego obrotu, do którego są podłączone domy maklerskie i w związku z tym np. miejsce zawarcia transakcji przestało być istotnym kryterium, ponieważ nie jest możliwe dokładne jego zdefiniowanie (na giełdzie czy poza nią). Dawne pojęcie o.p. jest zatem obecnie bliższe pojęciu rynku nieregulowanego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia