kontrakty opcyjne

Encyklopedia PWN

opcja
[łac. optio ‘wybór’],
ekon. przywilej przyznany w umowie, pozwalający jednej ze stron na określonych warunkach i w określonym czasie korzystać z danej umowy lub od niej odstąpić;
ekon. podstawowy indeks paryskiej giełdy, obliczany na podstawie ceny 40 najbardziej reprezentatywnych francuskich papierów wartościowych;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia