restrukturyzacja
 
Encyklopedia PWN
restrukturyzacja
[łac.],
ekon.:
1) działanie mające na celu przeprowadzenie zmian w organizacji podmiotu gospodarczego (modyfikacja struktury, restrukturyzacja zatrudnienia), jego efektywnego dostosowania technicznego i ekonomicznego (restrukturyzacja finansowa i majątkowa), odpowiadającego nowym zadaniom; ;
2) uzdrowienie aktywów banków obciążonych tzw. złymi kredytami; restrukturyzacja kredytów może zostać dokonana albo przez przeniesienie tych kredytów do specjalnej instytucji restrukturyzacyjnej i przekazanie bankowi obligacji rządowych (metoda scentralizowana), albo przez powiększenie funduszy własnych banku przez przekazanie mu bezpośrednio obligacji rządowych z jednoczesnym obniżeniem finansowego zaangażowania banku w podmiot nie spłacający zaciągniętych zobowiązań (metoda zdecentralizowana, stosowana w Polsce).
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia