kredyt publiczny
 
Encyklopedia PWN
kredyt publiczny,
pożyczki zaciągane bądź udzielane przez państwo lub inny związek publicznoprawny (np. samorząd terytorialny), niekiedy też przez niektóre podmioty państwowe i komunalne;
w węższym znaczeniu obejmuje pożyczki wewnętrzne (krajowe) i pożyczki zagraniczne; także pożyczki udzielane przez banki państwowe. Pożyczki wewnętrzne są zaciągane w drodze umowy indywidualnej lub subskrypcji publicznych, przy której dowodem zaciągania pożyczki i zobowiązania do zwrotu są papiery wartościowe, obligacje, państwowe listy zastawne, bilety skarbowe, bony skarbowe lub bony podatkowe; spłata pożyczek i procentów (lub premii) następuje w drodze wykupu papierów wartościowych; kredyt państwowy jest powszechnym źródłem pokrycia deficytów budżetowych, niezależnie od wzrostu dochodów bezzwrotnych, zwłaszcza podatków. Pożyczki zagraniczne są zaciągane w drodze umów międzypaństwowych lub umów zawieranych z zagranicznymi instytucjami finansowymi.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia