bilety skarbowe
 
Encyklopedia PWN
bilety skarbowe,
ekon. pieniądze papierowe, będące prawnym środkiem płatniczym, emitowane przez państwo jako jego bezterminowe, nieoprocentowane zobowiązanie, którego nie dotyczą przepisy o pokryciu złotem lub innymi wartościami;
w Polsce bilety skarbowe wyemitowano po raz pierwszy w okresie powstania kościuszkowskiego 1794; zrównano je wówczas z monetami kruszcowymi i nadano kurs przymusowy; były stemplowane suchą pieczęcią i podpisane przez komisarzy wybranych spośród warszawskich mieszczan; następne emisje 1810 w Księstwie Warszawskim; kolejne: 1924–27, 1933–39, 1945–48 i po 1991; bilety skarbowe emitowane przez Centralną Kasę Skarbową PKWN 1944 nie miały podpisów ani dokładnej daty emisji; 15 I 1945, po powołaniu Narodowego Banku Polskiego, zostały przez niego przejęte i pełniły funkcję pieniądza papierowego aż do wprowadzenia nowego systemu pieniężnego. Bony skarbowe, krótkoterminowe, oprocentowane zobowiązanie pieniężne państwa, emitowane jako forma krótkoterminowej pożyczki w celu zasilenia budżetu, spełniają także rolę instrumentu oddziaływania na rynek pieniężny; można nimi m.in. spłacać podatki lub składać je jako wadium lub kaucję.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia