dzierżawa
 
Encyklopedia PWN
dzierżawa,
umowa, w której jedna ze stron (wydzierżawiający) zobowiązuje się oddać drugiej (dzierżawcy) rzecz ruchomą lub nieruchomą
(np. grunt orny), albo też prawo (np. użykowania wieczystego, dawniej — poboru ceł, podatków) do użytkowania i pobierania pożytków, które dana rzecz lub prawo przynosi, za opłatą umówionego czynszu (tenuty dzierżawnej), w pieniądzu lub w części pożytków osiąganych z dzierżawionej rzeczy lub prawa; umowę o dzierżawie można zawrzeć na czas oznaczony lub nie oznaczony; zawartą na czas dłuższy niż 30 lat, a nie wypowiedzianą przed upływem oznaczonego terminu poczytuje się w Polsce za zawartą na czas nie oznaczony.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia