• dualizm
  [łac. dualis ‘podwójny’],
  prawo unia 2 państw na zasadzie równorzędności, np. monarchia austro-węgierska 1867–1918.
 • dualizm
  [łac. dualis ‘podwójny’],
  organizacja administracji terytorialnej;
 • rodzaj pręgierza, 2 kłody z wycięciami na nogi lub ręce;
 • dziekan
  [łac.],
  religiozn. w Kościele katol. duchowny, który z nominacji biskupa ordynariusza stoi na czele dekanatu, sprawuje władzę adm. oraz duszpasterską w podległych mu parafiach;
 • Ekloga
  [gr.],
  jedna z części justyniańskiego zbioru prawa rzym. w języku gr., → bizantyńskie prawo.
 • ekspertyza
  [fr. expertise < łac. expertus ‘doświadczony’],
  ogół czynności badawczych dokonywanych przez osobę wyspecjalizowaną w danej dziedzinie lub powołaną do tego instytucję (np. instytut naukowo-badawczy), przeprowadzonych na zlecenie innego podmiotu.
 • elektor
  [łac.],
  w systemie wyborów pośrednich członek ciała powołanego dla dokonania wyboru organów państw.;
 • forum
  [łac.],
  prawo w dawnym procesie pol. sąd właściwy do rozstrzygnięcia danej sprawy;
 • gabinet
  [wł. < fr.],
  zwyczajowa nazwa rządu (rady ministrów) w państwach o ustroju parlamentarnym;
 • Gajus, Caius, żył w II w.,
  imię nieznanego z nazwiska prawnika rzym. i nauczyciela, autora ponad 100 prac oryginalnych i komentarzy;
 • prawo rodzaj kary w dawnym prawie pol., → pręgierz.
 • Gołąb Stanisław, ur. 25 VIII 1878, Rzeszów, zm. 29 III 1939, Kraków,
  prawnik;
 • Gracjan, Gratianus, ur. 2. poł. XI w., Chiusi (Toskania) lub Carraria k. Orvieto, zm. ok. 1160, Bolonia,
  średniowieczny teolog i prawnik, kameduła z klasztoru w Bolonii;
 • prawo kara majątkowa orzekana za przestępstwa i wykroczenia.
 • przestępstwo, → zgwałcenie.
 • Herburt Jan, ur. 1508, Fulsztyn k. Sambora, zm. 16 lub 17 XI 1577, tamże,
  prawnik i historyk;
 • heteronomia
  [gr. héteros ‘inny’, nómos ‘prawo’],
  podleganie normom, których się samemu nie ustanowiło;
 • Holmes
  [houmz]
  Oliver Wendell, ur. 8 III 1841, Boston, zm. 6 III 1935, Waszyngton,
  syn Olivera Wendella, prawnik amerykański;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia