gabinet
 
Encyklopedia PWN
gabinet
[wł. < fr.],
zwyczajowa nazwa rządu (rady ministrów) w państwach o ustroju parlamentarnym;
w Wielkiej Brytanii część członków rządu (ministrów) występująca jako organ kolegialny i decydująca o polityce i działaniu całego rządu; g. brytyjski powstał z tajnej rady królewskiej na pocz. XVIII w. i do XIX w. wszyscy członkowie g. stanowili rząd; zwiększenie liczby resortów powodowało powiększenie składu osobowego rządu, jednak nowi ministrowie nie wchodzili w skład g.; liczba członków g. jest zmienna, dobiera ich premier, zazwyczaj spośród członków swojej partii; współcześnie g. brytyjski liczy ok. 20 osób spośród ok. 60 członków rządu; g. cieni, nazwa nadawana zwyczajowo przedstawicielom partii opozycyjnej w parlamencie brytyjskim, przewidzianym do objęcia kierownictwa poszczególnych resortów w przypadku jej zwycięstwa w następnych wyborach; członkowie g. cieni zabierają głos na posiedzeniach parlamentu w imieniu opozycji w kwestiach dotyczących resortów, do których objęcia są przewidziani; przywódca (leader) opozycji parlamentarnej jest premierem g. cieni.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia