forum
 
Encyklopedia PWN
forum
[łac.],
prawo w dawnym procesie pol. sąd właściwy do rozstrzygnięcia danej sprawy;
forum nobilium — sąd dla szlachty, gdzie sądzili wyłącznie deputaci szlacheccy (Trybunały Koronny i Litew. jako sądy apelacyjne od wyroków sądów ziemskich, grodzkich i podkomorskich), forum mixtum — gdy jedną ze stron był duchowny, sędziowie byli powoływani w połowie z deputatów duchownych, w połowie — ze szlacheckich.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia